DEMO DEMO.wpress

500.00฿ 200.00฿

ขออภัย! รายการนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เนื่องจากสินค้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

 

Backup File ต้นแบบ สำหรับ Cloning เว็ปไซต์ โดยวิธี Import ผ่านปลั๊กอิน WP All-in-One Migration  ทำขึ้นมาโดยมีข้อมูลแบบกลางๆ และต้องเพิ่มข้อมูลต่างๆ ของตัวเองเข้าไปแทนที่ ใช้ประกอบกับ “คู่มือการตั้งค่า DEMO DEMO”

** กรุณาแตกซิปไฟล์ก่อนนำไปใช้ **

(หมายเหตุ : ทำขึ้นเพื่อช่วยให้ทุกคนสร้างเว็ปไซต์ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น อาจมีบางส่วนไม่ถูกต้องตามหลักการ กรุณาใช้อย่างระมัดระวัง และห้ามเผยแพร่ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนำไปจำหน่ายต่อ)

 

 

ไม่มีสินค้า

หมวดหมู่: